Aktiviteter

Hvor intet andet er nævnt foregår arrangementerne i Sognegården, og hvor intet andet er nævnt er der gratis adgang til arrangementerne og der vil til de fleste arrangementer blive serveret kaffe og kage, som kan købes for et beskedent beløb.

 

Eftermiddage med musik og sang

Menighedsplejen indbyder til musik og sang hver den 3. onsdag i måneden i Sognegården kl. 14.15 Her synges en del sange fra Højskolesangbogen samt de nye sange og salmer. Der hygges med en kop kaffe med brød. Mød op og vær med...[mere]

Åbent menighedsrådsmøde

Den sidste torsdag i hver måned (undtagen juli og august) afholdes der menighedsrådsmøde kl. 19 i Sognegården. Menighedsrådsmøderne er altid åbne for offentligheden, og alle er meget velkommen til at komme og lytte med.[mere]

Hyggeklubben

Kom og hyg med andre rare og søde mennesker i Sct. Mortens Gaard torsdage i ulige uger kl. 13.30-16.00. Vi drikker kaffe/the, spiller spil, kort, skærer i karton eller laver håndarbejde. Vi snakker og har det rart med hinanden.[mere]