Du finder yderligere aktiviteter under punkterne til venstre under billedet af kirken

 

Hvor intet andet er nævnt foregår arrangementerne i Sognegården, og hvor intet andet er nævnt er der gratis adgang til arrangementerne og der vil til de fleste arrangementer blive serveret kaffe og kage, som kan købes for et beskedent beløb.

 

Hyggeklubben

Kom og hyg med andre rare og søde mennesker i Sct. Mortens Gaard torsdage i ulige uger kl. 13.30-16.00.

Alle er velkomne. Vi drikker kaffe/the, spiller spil, kort, skærer i karton eller laver håndarbejde.  Vi snakker og har det rart med hinanden.

Evt. henvendelse til Annie Jørgensen på tlf. 55 72 56 21.

Se mere om Hyggeklubben i menupunket "Hyggeklub" til venstre

 

 

Den sidste torsdag i hver måned (undtagen juli og august) afholdes der menighedsrådsmøde kl. 19 i Sognegården.

Menighedsrådsmøderne er altid åbne for offentligheden, og alle er meget velkommen til at komme og lytte med.

Sognegården - Sct. Mortens Gård - ligger på adressen Ostenfeldtvej 18, med indgang fra Sortebrødreparkeringen.

Du kan finde seneste dagsorden og referat fra sidste møde i våbenhuset i kirken 

 

 

Eftermiddage med musik og sang

Menighedsplejen indbyder til musik og sang hver den 3. onsdag i måneden i Sognegården kl. 14.15

Her synges en del sange fra Højskolesangbogen samt de nye sange og salmer. Der hygges med en kop kaffe med brød.

Nogle gange vil der være en gæst med et foredrag eller en musikalsk aktivitet. Er der nogle af deltagerne, der har en oplevelse - måske fra en rejse - er man velkommen til at tage ordet.

Mød op og vær med til at sætte præg på disse hyggelige musikalske eftermiddage.

Det er gratis at deltage.

 

 

 

Arrangementer

Kalender