Konstituerede medlemmer

Anne Ladefoged Christensen

Formand, Organistvikar

Orenæsvej 47

Underskriftsberettiget

Medlem af forretningsudvalget

Medlem af aktivitetsudvalget

55 72 77 60

la-chris@stofanet.dk

 

Inge Strikkertsen

(Personale)kontaktperson

Teatergade 6, 1. mf.

Medlem af forretningsudvalget

Medlem af valgbestyrelsen

30 49 83 79

ingestrik@stofanet.dk

Jens V. Hansen

Kirkeværge

Teatergade 3, 4., lej. 3

Medlem af aktivitetsudvalget

Medlem af valgbestyrelsen

55 73 08 85 el. 40 74 31 85

murerm.jvh@gmail.com

Annie Jørgensen

Leder af Hyggeklubben

Indre Vordingborgvej 2A, 2. tv.

55 72 56 21

anniekaj@stofanet.dk

 
 
 

Fødte medlemmer:

Søren F. Jørgensen

Kirkebogsførende sognepræst

Ostenfeldtsvej 16

Medlem af forretningsudvalget og af bladudvalget

55 72 07 16 

sfj@km.dk

 

Øvrige medlemmer:

Provst Anne H. Kluge

Præst Mette Blomgren

Lars Clausen, næstformand

Elisa Hansen

Lene Hemmingsen

Gitte Carlsberg, Kasserer

Ketty Wamberg

Meta Krog Beldring

Lise Kjærulf Nielsen

Hans Christian Hansen, suppl.