Konstituerede medlemmer

Anne Ladefoged Christensen

Formand, Organistvikar

Orenæsvej 47

Underskriftsberettiget

Medlem af forretningsudvalget

Medlem af aktivitetsudvalget

55 72 77 60

la-chris@stofanet.dk

 

Næstformand

Lars Clausen

28 26 77 13

 

Inge Strikkertsen

Kontaktperson/personaleansvarlig

Leder af Hyggeklubben

Medlem af forretningsudvalget

Medlem af valgbestyrelsen

Teatergade 6, 1. mf

Tlf.: 30 49 83 70

ingestrik@stofanet.dk

Jens V. Hansen

Kirkeværge

Teatergade 3, 4., lej. 3

Medlem af valgbestyrelsen

55 73 08 85 el. 40 74 31 85

murerm.jvh@gmail.com

 
 
 
 

Fødte medlemmer:

Søren Fahnøe Jørgensen

Kirkebogsførende sognepræst

Medlem af forretningsudvalget og af bladudvalget

Frankrigsgade 9

4200 Slagelse

55 72 07 16 

sfj@km.dk

 

Øvrige medlemmer:

Provst Anna Helleberg Kluge

Præst Mette Paulin Blomgren

Lars Clausen, næstformand

Elisa Hansen

Lene Hemmingsen

Gitte Carlsberg, Kasserer

Ketty Wamberg

Meta Krog Beldring

Lise Kjærulf Nielsen

Hans Christian Hansen, suppl.