Velkommen til Sct. Mortens kirke

Vejkirke  

Sct. Mortens Kirke er åben kirke og alle er velkommen til at kigge forbi og nyde det smukke kirkerum og dets sjældne kirkekunst. Særligt kan fremhæves Abel Schrøder's altertavle og prædikestol fra 1667, kalkmaleriet af Sct. Morten, korbuekrucifikset fra 1520, døbefronten fra 1515, Frobenius orgelet og præstetavlen. 

Vejkirkens åbningstider er som kirkens åbningstider. (Se herover)

Kirken har kirketjenere og der er adgang for kørestolsbrugere.

Se sæsonens aktuelle koncerter, foredrag, udflugter, middage, møder m.v. under menupunktet Aktiviteter

Når du surfer rundt hjemmesiden, så klik på billedet af kirken for at komme tilbage her til forsiden. 

Savner du noget information på hjemmesiden eller har du gode idéer og ønsker til indhold modtager webredaktionen gerne en mail herom på charlottesigsgaard@hotmail.com  

Aktiviteter

Dåb

Gudstjenester

Om kirken

Sydsjællands Kirkehøjskole efteråret 2020

Efterårets program rummer en mangfoldighed af folkeoplysning om samfund, kultur og tro. Vi starter med kristendommens mysterier og går videre med en af dansk malerkunsts mest fascinerende skikkelser, L.A. Ring. Politiets rolle set, både som politibetjent og som præst.  Teologisk indfaldsvinkel om sundhed. Vi får vist billeder og får fortalt om den nordiske længsel, skildret gennem kunstneren Sven Havsteen-Mikkelsen. Vi slutter af ved julemødet med at høre om latter og humor i Karen Blixens forfatterskab.

Torsdag den 17. september 2020: Peter Skov-Jakobsen: Kristendommens mysterium.             Troen er ikke noget hemmeligt, men man kan blive ved med at fordybe sig i den uden at, komme til bunds. Kirkens dogmer lokker den troendes tanker frem snarere end at begrænse den intellektuelle nysgerrighed. Vi kan slet ikke få udtryk nok på bordet, og vi har brug for kunstens og litteraturens sprog, siger Biskop over Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen og fortsætter:- Grænsen for den menneskelige forståelse går der, hvor man tror, man ved det hele. Det gælder især mellem mennesker; man er aldrig færdig med hinanden, og hvis man tror det, er man gået fejl og må ind og finde nyt sprog, nye sætninger, og begynde forfra.

Torsdag den 1. oktober 2020: Henrik Wivel: Det glasklare hjerte: L.A. Ring
På baggrund af mange års forskning og sin aktuelle biografi fortælles om den kanoniserede maler L.A. Ring. Ring, der levede fra 1854 til 1933 og var rundet af egnen omkring Næstved, og som er en af dansk malerkunsts mest fascinerende skikkelser. Karismatisk og karakterfuld som menneske og på en gang krystalklar og gådefuld. Ring blev i sin ungdom karakteriseret som "Hæslighedens Apostel", men udviklede sig til en kunstner, der - med en aldrig svækket radikalitet - satte en skønhed i verden uden lige. Henrik Wivel er Dr. Phil, kritiker og forfatter til en lang række bøger om billedkunst, litteratur, film, arkitektur og skabende kunstnerisk virksomhed. Et eksempel er den prisbelønnede "Snedronningen. En litterær biografi om Selma Lagerlöf". Seneste udgivelse er "Det glasklare hjerte. En biografi om L.A. Ring", 2020.

Torsdag den 15. oktober: Søren Sievers: Politiet bag pigtråd
Søren Sievers er præst, men begyndte sit arbejdsliv som politimand. Han er meget optaget af besættelsestidens historie. Da tyskerne besatte landet, blev institutioner som politi, anklagemyndighed og domstole udfordret af en tysk forvaltning, der i sine principper var langt fra dansk standard.  Dette foredrag er fortællingen om et politikorps, der i begyndelsen af besættelsen loyalt varetog samarbejdsregeringens interesser. Søren Sievers har arbejdet sammen med adskillige politifolk, der var mærkede af tiden under besættelsen og ikke mindst opholdet i tysk fangenskab. Sammenholdt med egne oplevelser og den store samfundsrolle politiet har, trækkes linjer til de problemstillinger, der kendetegner det politi, vi kender i dag.

Torsdag den 29. oktober: Johanne Stubbe Teglbjærg: ”En sund sjæl i et sundt legeme: Nye perspektiver på vores forståelse af sundhed”.
Sundhed er blevet en kernesag for mange mennesker og i vores samfund. Men hvordan kan det være og hvad vil sundhed egentligt sige? Er sundhed altid et medicinsk forhold? Har det altid med kroppen at gøre? Eller er det psykisk? Eller socialt? Vi skal se på nogle af de herskende positioner i debatten og dykke ned i en teologisk tilgang til sundhed.        Professor Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen er ansat på Teologisk Institut, København Universitet.

 Torsdag den 12. november: Mette Havsteen-Mikkelsen: Nordisk længsel – møde med landskaber og folkekulturer i Sven Havsteen-Mikkelsens rejsedagbøger og billedverden.           Maleren Sven Havsteen-Mikkelsen rejste især i 1950-60’erne rundt i Norge, på Færøerne og i Island sammen med Martin A. Hansen i en søgen efter en særlig nordisk identitet og inspiration. Gennem en række dias af malerier, skitser og fotografier følger vi maleren på rejserne tilbage i tid og rum. En pointe i foredraget er, at Havsteen i sit møde med rodfæstede folkekulturer og traditionsmiljøer i nordvestatlantiske fjeldlandskaber har været med til at iscenesætte en længsel hos moderne mennesker efter oprindelighed, autenticitet og nordisk fællesskab. Foredraget bygger på mag.art. i etnologi. Mette Havsteen-Mikkelsens bog fra 2012:  Nordisk længsel – møde med folkekulturen i Sven Havsteen-Mikkelsens rejsedagbøger og billedverden.

Torsdag den 26. november, julemødet: Charlotte Engberg: Latter og humor i Karen Blixens forfatterskab.
Latteren er i centrum i Charlotte Engbergs nye bog om Karen Blixens forfatterskab. Latter og lettere beruset hedder den, og den koncentrerer sig om den latter, der udgår fra Blixens fortællinger. Nogle gange ligger latteren langt fremme i teksten, andre gange giver den sig til kende som en særlig ironi. Latteren dækker et stort spektrum, der rækker fra det fandenivoldske, det gakkede og det groteske over til det komiske. Og så er der en særlig forbindelse mellem latteren og det kvindelige. Charlotte Engberg er lic.phil., lektor i Dansk på Roskilde Universitet

Alle foredrag foregår i Sct. Mortens Kirke Kattebjerget 2 4700 Næstved.

Tid: torsdage kl. 10.30 til ca. kl.13.00

Pris for deltagelse i Efterårets foredrag 400 kr

For pensionister i Næstved kommune: 350 kr.

Tilmelding: Inge Strikkertsen tlf. 30498370

Eller mail:   ingestrik@stofanet.dk 

Tilmelding inden der betales.

 Betaling pr. Netbank.

  Senest 14 september.

Konto: 4955-0010020492. Danske Bank

Oplys ved betaling. Navn og adresse.

Der modtages kun betaling via netbank – dog i særlige tilfælde kontant efter nærmere aftale.

Kalender