Velkommen til Sct. Mortens kirke

Vejkirke  

Sct. Mortens Kirke er åben kirke og alle er velkommen til at kigge forbi og nyde det smukke kirkerum og dets sjældne kirkekunst. Særligt kan fremhæves Abel Schrøder's altertavle og prædikestol fra 1667, kalkmaleriet af Sct. Morten, korbuekrucifikset fra 1520, døbefronten fra 1515, Frobenius orgelet og præstetavlen. 

Vejkirkens åbningstider er som kirkens åbningstider. (Se herover)

Kirken har kirketjenere og der er adgang for kørestolsbrugere.

Se sæsonens aktuelle koncerter, foredrag, udflugter, middage, møder m.v. under menupunktet Aktiviteter

Når du surfer rundt hjemmesiden, så klik på billedet af kirken for at komme tilbage her til forsiden. 

Savner du noget information på hjemmesiden eller har du gode idéer og ønsker til indhold modtager webredaktionen gerne en mail herom på charlottesigsgaard@hotmail.com  

Aktiviteter

Dåb

Gudstjenester

Om kirken

AFLYST!! Sydsjællands Kirkehøjskole foråret 2021

AFLYST!! Forårets program rummer en mangfoldighed af folkeoplysning om samfund, kultur og tro. Vi skal høre om kunstneren L.A. Ring og danske kirker i udlandet. Den nye udgivelse af Højskolesangbogen. Teologiske overvejelser og klimaforandringer. Hvorfor vi går i kirke. Og vi slutter af med et foredrag om små sætninger, der giver livsdom til at leve i nuet.

 

Torsdag den 14. januar 2021: Henrik Wivel: Det glasklare hjerte: L.A. Ring
På baggrund af mange års forskning og sin aktuelle biografi fortælles om den kanoniserede maler L.A. Ring. Ring, der levede fra 1854 til 1933 og var rundet af egnen omkring Næstved, og som er en af dansk malerkunsts mest fascinerende skikkelser. Karismatisk og karakterfuld som menneske og på en gang krystalklar og gådefuld. Ring blev i sin ungdom karakteriseret som "Hæslighedens Apostel", men udviklede sig til en kunstner, der - med en aldrig svækket radikalitet - satte en skønhed i verden uden lige. Henrik Wivel er Dr. Phil, kritiker og forfatter til en lang række bøger om billedkunst, litteratur, film, arkitektur og skabende kunstnerisk virksomhed. Et eksempel er den prisbelønnede "Snedronningen. En litterær biografi om Selma Lagerlöf". Seneste udgivelse er "Det glasklare hjerte. En biografi om L.A. Ring", 2020.

Torsdag den 28. januar 2021:Selma Ravn: Dansk kirke i udlandet.

Ude omkring i verden ligger der danske kirker. De er opstået bl.a. i tilknytning til havne med anløb af danske skibe og større grupper af danskere, der er emigreret. Kirkerne tilbyder danske åndelige, kulturelle og sociale pusterum, her holdes traditionerne i hævd og den danske kultur bæres videre. Det er ikke altid nemt at have et provsti, der går fra Vancouver til Sydney, men det er vigtigt og meningsfuldt. Selma Ravn vil fortælle om kirken i Paris i en urolig tid, samt mere generelt om DSUK´s arbejde i 5 verdensdele. Selma Ravn tiltrådte i juni 2020 som udlandsprovst/generalsekretær ved Danske Sømands- og Udlandskirker. Hun kom fra en stilling som præst ved Frederikskirken, Den Danske Kirke i Paris.

 

Torsdag den 11. februar 2021: Mette Sanggaard Schultz: Den nye danske Højskolesangbog.

Mette Sanggaard Schultz har siddet i højskolesangbogsudvalget bag den 19. udgave, der lige er udkommet. Udvalget har arbejdet med at skabe en fin balance mellem tradition og fornyelse, samt at sikre, at de nye tilføjede sange lever op til et særligt kvalitetskrav i forhold til tekst og melodi. Lige siden 1893 har Højskolesangbogen været en urokkelig del af vores højskole- og sangkultur. Fællessangen har igen fået en stor betydning her under Corona-Pandemien. Mette Sanggaard Schultz, cand.mag. i filosofi og æstetik, er forstander på Ollerup Efterskole - Sang & Musik.

 Torsdag den 25. februar 2021: Mickey Gjerris: Lysegrønt håb - Om at leve etisk i klimaforandringernes tidsalder.

Med videnskab og teknologi har mennesket sikret sig en hidtil uset magt over naturen . Det har givet muligheder for øget velfærd og velstand for mennesker, men et sted på vejen glemte vi, at magt ikke kun er mulighed, men også ansvar. Foredraget vil dykke ned i menneskets forhold til naturen og diskutere en række muligheder for at ændre vores perspektiv på naturen og vores rolle i den. Mikey Gjerris er uddannet teolog (ph.d) og arbejder som lektor i bioetik ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. I 2019 udgav han bogen Upraktisk håndbog i lysegrønt håb. Fra 2011 - 2016 var han medlem af Det Etiske Råd.

Torsdag, den 11. marts 2021: Lone Bidstrup: Hvorfor går vi i kirke?

Gudstjenestens betydning, historie og indhold. Gudstjenesten er til debat. Hvad er det særlige ved at gå til gudstjeneste? Er der noget, vi ikke kan undvære og andet, der kan skiftes ud? Og hvem skal bestemme dens form? Hvad får os til at gå til gudstjeneste, og hvad får os til at lade være? Biskopperne har aktuelt igangsat en debat i folkekirken og gudstjenesten og en del af dens elementer. Det handler blandt anden om forholdet mellem tradition og fornyelse. disse udfordringer er emnet for foredraget af Ulla Morre Bidstrup, uddannelsesleder ved Folkekirkens uddannelses- og Videncenter, præst og ph.d i praktisk teologi.

 

Torsdag, den 25. marts 2021: Niels Jørgen Cappelørn: At leve i nuet og gå glip af det evige.

I 2019 udgav Niels Jørgen Cappelørn " At leve i nuet og gå glip af det evige". Det er en samling af såkaldte "petitgrammer", som er små sætninger og kort udsagn, der samler en indsigt eller livsvisdom. Petitgram er et ord, som Niels Jørgen Cappelørn selv har opfundet. Genrebetegnelsen dækker over en ark korte aforismer, der sommetider baserer sig på iagttagelser og sansninger, andre gange på stemninger og meninger. Fælles for dem alle er, at de ofte er i dialog med vores tid, men endnu oftere taler den imod - med selvironi, selvindsigt og humor. Niels Jørgen Cappelørn er professor emeritus, præst, forfatter og tidligere direktør for Søren Kierkegaard Forskningscenteret.

 

Forårsudflugt.

Vi håber at kunne gennemføre forårsudflugten i april 2021, og der vil komme nærmere oplysninger derom i begyndelsen af det nye år.

Alle foredrag foregår i Sct. Mortens Kirke. Kattebjerget 2. Næstved

Tid: Torsdage kl. 10.30-13.00  Start den 14. januar 2021

Pris for deltagelse i Forårets foredrag Kr 400,- / For pensionister kr. 350,-

Tilmelding til Inge Strikkertsen på tlf. 30 49 83 70 eller mail ingestrik@stofanet.dk

Tilmelding inden der betales. Betaling på Netbank seneste den 7. januar 2021

Konto: 4955-0010020492 Den Danske Bank / Oplys navn og adresse

Der modtages kun betaling via netbank - dog i særlige tilfælde kontant efter nærmere aftale.

Med venlig hilsen

Formand Sognepræst Søren Fahnøe

Daglig leder Anne Hedeager Krag

 

 

 

Alle foredrag foregår i Sct. Mortens Kirke Kattebjerget 2 4700 Næstved.

Tid: torsdage kl. 10.30 til ca. kl.13.00

Pris for deltagelse i Efterårets foredrag 400 kr

For pensionister i Næstved kommune: 350 kr.

Tilmelding: Inge Strikkertsen tlf. 30498370

Eller mail:   ingestrik@stofanet.dk 

Tilmelding inden der betales.

 Betaling pr. Netbank.

  Senest 14 september.

Konto: 4955-0010020492. Danske Bank

Oplys ved betaling. Navn og adresse.

Der modtages kun betaling via netbank – dog i særlige tilfælde kontant efter nærmere aftale.

Kalender