Vielse

Kære kommende brudepar

Vi vil i denne folder, prøve at give svar på de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med jeres vielse. Denne vejledning er en hjælp til, at jeres forberedelser ikke kolliderer med det, en kirkelig vielse er. Vi vil fra personalet og menighedsrådet ved Sct. Mortens kirke gøre vort til, at I får en god dag.

 

Hvem kan vies i Sct. Mortens kirke?

Mindst en af jer skal være medlem af folkekirken og bo i Sct. Mortens Sogn eller på anden vis have tilknytning til kirken fx. være døbt eller konfirmeret her. Når I har bestemt jer for en dato for vielsen, træffer I aftale med kordegnekontoret på tlf. 55723103 - gerne i god tid, da kirken kan være optaget til anden side. Tidligst 4 måneder inden vielsen skal I hente en prøvelsesattest hos bopælskommunen via www.borger.dk. Attesten skal kordegnekontoret have, sammen med navne og adresser på to vielsesvidner. Hvis I ønsker navneændring på bryllupsdagen, kan I på www.borger.dk bestille dette. Har I spørgsmål vedr. navneændringen, hjælper vi gerne med det. Kordegnen meddeler

Præsterne fordeler årets vielser i mellem sig, og så snart kordegnen ved, hvem der er tjenestegørende præst pågældende dag, så giver hun jer besked – I må gerne komme med et ønske om præst, hvilket vi vil forsøge at opfylde. Derefter kan I aftale tidspunkt for en samtale med præsten ved at kontakte den pågældende præst.

Musik og salmer

Salmer aftales under denne samtale og det er en god idé, hvis I på forhånd har forberedt jer lidt på, hvad I vil synge. På www.folkekirken.dk findes ideer til anvendelige salmer og I kan både læse om salmerne, se teksten og høre dem sunget. Præsten er dog også behjælpelig med valg af salmer. Særlige ønsker skal vendes med organisten, da organisten kun er forpligtet til at spille salmer fra den autoriserede salmebog.

Bliver der udvalgt sange uden for salmebogen kan vi være behjælpelige med salmeark.

Musikindslag ved solister/gæster under vielsen skal godkendes af præsten. Da vi i kirken ikke har mulighed for at afspille lydfiler, er det noget I selv må sørge for.

Tidsforbrug

Samtalen med præsten varer omkring en times tid, hvor vi gennemgår ritualet, salmevalg og jeres historie.

På dagen for vielsen skal bruden skal komme til tiden og bliver lukket ind af kirketjeneren.

En klassisk vielse varer omkring 30 minutter, men det er op til jer om det skal være det store udtræk eller om det skal være en lille vielse med to vidner - der er mange muligheder

Fotografering

Fotografering under den kirkelige handling er tilladt, forudsat at det ikke forstyrrer. Fotografer bør ikke bevæge sig rundt i kirken under vielsen. Det er naturligvis tilladt for den af brudeparret bestilte fotograf at stille sig i position under ind- og udgang. Al øvrig fotografering bør foregå fra egen bænkeplads. Efter vielsen er der mulighed for ekstra fotooptagelser i kirken.

Pyntning

Hvis I kommer med bundne buketter fra blomsterhandler, sørger kirketjeneren for at sætte dem i bænkerækkernes vaser. Kirken har 18 bænkerækker med vaser. Disse afleveres senest dagen før.

Der må ikke drysses rosenblade o.l. i kirken på grund af risikoen for farveafsmitning på gulvene.

Kirken sørger for alterbuketter.

 

Selve vielsen

Gommen

Kom til kirken i god tid, gerne 20-30 minutter før. Så er du klar til at tage imod jeres gæster, når de ankommer. Du kan stå i våbenhuset, eller lige indenfor i kirken og byde velkommen. Du er også velkommen til at stå med din forlover oppe i koret. Ca. 5 minutter før selve vielsen tager brudgom og forlover plads ved de stole der er stillet frem i højre side i koret. Gommen sidder nærmest alteret. Bryllupsgæsterne sætter sig også ned.

Kirkeklokken ringer

Kirkeklokken begynder at kime når bruden ankommer til kirken.

Bruden ankommer til kirken:

Bruden ankommer til kirken på det aftalte tidspunkt for vielsens begyndelse. Når bruden ankommer, vil døren ind til selve kirkerummet være lukket, og hun vil blive lukket ind af kirketjeneren.

Bruden går ind

Når bruden er klar til at gå ind, standses kirkeklokken og orgelmusikken begynder, hvorefter dørene ind til kirken bliver åbnet. Bruden, og den der følger hende op ad kirkegulvet, går nu ind i et roligt tempo. Bruden går til venstre for den der følger hende op til koret. Begge tager plads på stolene til venstre i koret overfor gommen. Bruden sidder nærmest alteret

Selve vielsesritualet

Præsten giver tegn, når brud og gom bedes gå til alterskranken. Husk at sige et højt og tydeligt ja, så alle i kirken kan høre jer. Brudebuketten kan lægges på stolen når bruden rejser sig. Herefter rykker forloveren til den plads gommen sad på, og den der fulgte bruden ind, tager plads på forloverens oprindelige plads.

Hele vielsesritualet kan findes på www.folkekirken.dk under ”vielsesliturgi” – men ritualet bliver også gennemgået ved samtalen med præsten.

Efter vielsesritualet

Brudeparret tager plads; gommen skal sidde nærmest alteret.

Ved vielsens afslutning

Efter sidste salme, rejser brudeparret sig. Bruden går til højre for gommen.

De går ud af kirkerummet i et roligt tempo, mens orgelet spiller.

 

Vigtige informationer

Scenografi

Der er i princippet to muligheder for indgangen i kirken: enten føres bruden ind og modtages i koret af brudgommen, eller også går brudeparret ind sammen og tager plads i koret. Den første mulighed er den traditionelle og har rødder i dengang, da ægteskab var noget, familier aftalte. Derfor ”afleverede” brudens far bruden til gommen under overværelse af gommens far. Dette er oftest brugt. Hvordan I vælger aftales med præsten.

Efter vielsen

Man er velkommen til at kaste med ris, blomster og puster sæbebobler ude foran kirken. Vi henstiller dog til, at dørene ind til kirken bliver lukket.

Parkering

Man kan låne én parkeringstilladelse af kirketjeneren, så man kan holde ude foran kirken. Resterende biler henvises til Ostenfeldtsparkeringen (gratis), parkering ved Meny Østergade (2 timer gratis) eller Kattebjerg (betalingsparkering).