Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Gudstjenester på "Munkebo"
Den første torsdag i hver måned holdes der altid gudstjeneste på Plejecentret Munkebo. Det er en kort gudstjeneste med altergang. Der indledes med kaffebord kl.10.00, hvor alle også er hjerteligt velkomne.

Kirkekaffe

Ca hver anden søndag bydes alle interesserede på en kop kaffe og en god snak i kirken efter gudstjenesten.
Vi håber, at  du har lyst til at deltage. Der er ikke kirkekaffe i Coronatiden.

Kirkebilen

Kirkebilen kan benyttes af alle i sognet, der har svært ved at komme til og fra gudstjenester og arrangementer i kirke og sognegård. Ring til Taxa 55 77 72 72 senest 1 time før. Liftbus dog senest dagen før kl.16.00.

Prædikener

Gudstjenestens prædiken er en inspirende og tankevækkende stund med fordybelse i livets store spørgsmål set ud fra et folkekirkeligt kristent perspektiv. 

Biblen

Vil du vide mere om dagens tekst eller bare læse eller søge lidt i biblen kan du gøre det online på bibelselskabet.dk

Læs mere om gudstjenestens form m.v. på folkekirken.dk: