Hvor intet andet er nævnt foregår arrangementerne i Sognegården, og hvor intet andet er nævnt er der gratis adgang til arrangementerne og der vil til de fleste arrangementer blive serveret kaffe og kage, som kan købes for et beskedent beløb.