Fødsel

Du som forældre behøver ikke give kirkebogsføreren besked. Kordegnskontoret vil normalt automatisk få besked fra hospitalet om at en lille ny borger er blevet født ind i sognet. Den almindelige procedure er, at jordmoderen udflylder en fødselsanmeldelsesblanket med oplysninger om forældre, barnets tildelte cpr. nr. o.l. og sender den til kordegnen i det sogn hvor moderen bor.