Menighedsrådets medlemmer

Konstituerede medlemmer

Formand

Gitte Munk

Mail: formand@sctmortenskirke.dk

Telefon: 6169 5138 

Næstformand

Søren Hansen:

 Mail: sorene1956@gmail.com

Telefon: 3022 9224 

Kasserer

Charlotte Dahl Christensen

Lyøvej 18, 4700 Næstved

Tlf. 28 23 55 60

Mail: charlotte.d.christensen@gmail.com

Kontaktperson/personaleansvarlig

Inge Strikkertsen
Leder af Hyggeklubben
Medlem af forretningsudvalget
Medlem af valgbestyrelsen

Teatergade 6, 1. mf
Tlf.: 30 49 83 70
ingestrik@stofanet.dk

Kirkeværge

Jens V. Hansen
Teatergade 2 B, 2.tv
Medlem af valgbestyrelsen
55 73 08 85 el. 40 74 31 85
murerm.jvh@gmail.com

Fødte medlemmer:

Provst og sognepræst

Anna Helleberg Kluge
Ostenfeldtsvej 16
4700 Næstved
Mail.: ahe@km.dk
Tlf. 3136 2105

Kirkebogsførende sognepræst

Søren Fahnøe Jørgensen
Medlem af forretningsudvalget, aktivitetsudvalget og af økonomiudvalget
Ostenfeldtsvej 18
4700 Næstved
sfj@km.dk

Sognepræst:

Christian Dyrvig Ulbeck Wendelboe
Medlem af forretningsudvalget, aktivitetsudvalget, økonomiudvalget og af informationsudvalget
Ostenfeldtsvej 18
4700 Næstved

Mail: chrwe@km.dk

Tlf. 40170760

Øvrige medlemmer:

Tove Jæger: 4038 0759 - tove.jaeger@stofanet.dk

Ketty Wamberg: 2815 8777 - wamberg27@gmail.com

Kirsten Agerbo: 2566 7881

 

   Menighedsrådsmøder