Næstved år 1682

Sct. Morten ses i baggrunden af byen og Sct. Peder i forgrunden.

Om kirken

Sct. Mortens Kirke, som ligger midt i Næstved centrum, er fra omkring begyndelsen af 1200-tallet. Den omtales første gang indirekte i 1280 og må derfor sandsynligvis være bygget og taget i brug før 1250, formodentlig omkring 1200. 

 

Næstved i byggerod 

Sct. Mortens Kirke er fra en opgangstid i Middelalderen for Danmark. Tiden var præget af store bygningsarbejder.

Samtidigt med at man byggede Sct. Mortens, byggede man Sct. Peders nuværende kirkebygning nede ved åen, og også den store Roskilde Domkirke blev opført i sten omkring 1250. Man må altså forestille sig, at købstaden Næstved har været en kæmpebyggeplads på det tidspunkt med to store kirker under opførsel på samme tid, og at Sjællands magtcentre i det hele taget har været optaget af at markere deres styrke og betydning over for omverdenen. På den tid var kirker og klostre en væsentlig måde at demonstrere sin status på.

 

Sankt Martin af Tours - Sankt Morten

Kirken er opkaldt efter den legendariske Sanct Martin af Tours, på dansk kaldet Sankt (eller Sanct) Morten.  

Sankt Morten fejrer man i Danmark på Skt. Mortens aften d. 10. november (Skt. Mortens Dag er d. 11. november). Ifølge legenden ville Martin af Tours ikke udnævnes til biskop og gemte sig i en gåsesti. Gæsene afslørede ham ved deres høje skræppen, hvorefter han blev fundet af sine ivrige tilhængere, der sidenhen kårede ham til biskop. Som tak for sidst skal der gås på bordet hver Sankt Mortens aften til minde om Morten, der gemte sig i gåsestien. 

I kirkens hvælvinger kan man se et klart portræt af Sankt Martin af Tours (Sankt Morten), der bygger på en anden kendt historie om denne helgen. På kalkmaleriet ser man ham som soldat siddende på sin hest, mens han skærer et stykke af sin officerskappe for at give den til en fattig tigger. Derfor er Sankt Morten helgen og patron for fattige og tiggere.

 

Læs mange flere spændende fakta om Sct. Mortens Kirke på historiskatlas.dk.

 

 

Kalender